Hitta till oss!

Föreningens egen lokal ligger på Västerviksgatan 13 (I Källaren).
I lokalen har vi Seanser, Kurser och Tema- och Meditations- kvällar.

se karta.

Allhelgona seans med Vendela Cederholm och konsert med Sonja Aldén hålls på:

Litslena Bygdegård, Litslena Hallarby 6, Grillby