Medlemskvällar

Medlemskvällar 2020!

Som medlem i Sanningssökarna-Spiritualisterna i Enköping är du välkommen att ta del av våra Medlemskvällar som föreningen anordnar en gång per termin, (1 gång på våren den 26/2 kl. 19:00 och 1 gång på hösten den 2/9 kl. 19:00).
Föreningen hälsar samtliga hjärtligt välkomna och inleder med en kort presentation av sittande styrelsemedlemmar och dess ansvarsområden.
Medlemskvällarna kan omfattas av olika teman inom det andliga området, föreläsning, meditation, seans eller andra aktiviteter och övningar för utvecklandet av det mediumistiska.
Under medlemskvällen är det viktigt att just du blir hörd!
Det kommer naturligtvis finnas tid för dig som medlem att delge något som du har specifik kunskap om eller är intresserad av ta upp.
Självklart kommer föreningen servera och bjuda på fika på medlemskvällarna.

Vid enstaka tillfällen kan ett självkostnadspris utgå för material, men i övrigt är medlemskvällarna kostnadsfria att delta i. Vänligen uppvisa ditt medlemskort vid ankomst.


Är du inte medlem?
 Välkommen att ansöka om Medlemskap här.