Medlemsförmåner

Medlemskap i Sanningssökarna-Spiritualisterna i Enköping är berättigad till:

  • Lägre inträdesavgift till föreningens sammankomster och evenemang.
  • Deltagande på Medlems kvällar med information, diskussion, fika samt olika aktiviteter och övningar i andligt tema.
  • Reducerat pris på övriga aktiviteter i föreningens regi.
  • Rösträtt vid Årsmöte, med möjlighet att påverka verksamhetens innehåll
  • Programfolder utskickad per post.
  • Nyhetsbrev ca: 3-4 gånger per verksamhetsår via E-post.

Är du inte medlem? Välkommen att ansöka om Medlemskap här.