Kurser och Föredrag

 

Torsdag 5 okt. 19.00, Föreningens Lokal

Nära-döden upplevelsen

Vetenskapliga fakta och andliga upptäckter

Göran Grip

Många människor som blivit återupplivade kan berätta om märkliga upplevelser – de har haft en nära-döden upplevelse. De tycker att de har lämnat sin kropp och betraktat den utifrån och trots att syn och hörsel bevisligen varit utsläckta tycker de sig ha blivit vittnen till sin egen återupplivning. De har upplevt sig fara genom en mörk tunnel mot ett starkt ljus. De har kommit till en värld som är fylld av frid, stillhet och lycka. Där har de mött döda personer som stått dem nära i livet. De har mött en ljusvarelse och gått igenom hela sitt liv tillsammans med denne och sett vad som varit bra och vad som varit dåligt.

Efter återupplivningen slutar de vara rädda för döden och påbörjar en mycket positiv personlig utveckling.

Göran Grip är född 1945. Han är narkosläkare sedan 1971 och har arbetat med smärtlindring och psykologiskt stöd till cancerpatienter och krisstöd till anhöriga. Göran har också lett workshopar där deltagarna får jobba med existentiella frågor och sina egna tankar och problem kring livet och döden.

Göran har själv haft nära-döden upplevelser och har träffat hundratals människor som också haft en sådana upplevelser. Han har skrivit om detta i sin bok ”Allting finns”. Göran har dessutom översatt ett flertal böcker om nära- döden upplevelsen till svenska och har framträtt i åtskilliga TV- och radioprogram.

Göran  kommer att berätta om vad vetenskapen idag känner till om nära-döden upplevelsen och också om den inre utveckling som människor går till mötes efter sin nära-döden upplevelse.

Välkommen

image074