Kurser och Föredrag

Tack Cancern, Du gjorde mig hel!

En känslomässig resa genom livet

Örjan Almenius
26 Mars 2019 kl. 18:00

Hur kan en människa tacka cancern, då det normalt skulle uppfattas som ett dödsbud.
Finns det verkligen någonting positivt med att få en så fruktansvärt sjukdom?
Nej egentligen inte, men det finns alltid något gott med det onda brukar man säga, och det var precis så det blev, ett kall, ett inre fokus och mål att hitta det positiva i all bedrövelse, skulle jag dö eller försöka hitta ett nytt sätt att fortsätta leva på, och vad är viktigast att leva vidare för?

Följ med mig på min resa genom livet innan, under och efter min sjukdom.
Under vår resa tillsammans kommer jag belysa några verktyg som har hjälpt mig igenom olika situationer och stunder i livet.
Det finns inget facit och det är inget facit, bara verkliga verktyg som har gjort mig hel igen.

Örjan Almenius är född 1967. 2006 fick Örjan besked om att han har drabbats av hudcancer (Malign Melanom) och att cancern hade spridit sig vidare till lymfkörtel-systemet, 2007 åkte Örjan till Orlando USA, där han träffade Richard Bandler, en av grundaren av NLP och samtidigt genomförde han utbildning: Certifierad NLP practitioner (Neurolingvistisk programmering), som är en kontroversiell beteendepsykologisk modell som bygger på professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändringar genom sin kommunikation. 2011 friskförklarad Örjan från cancern. 2017 åker åter Örjan till Orlando USA tillsammans med sin fru och medium Fia Almenius, där dom tillsammans medverkar på en medial kurs där även NLP övningar inkluderas, detta blir startskottet för denna föreläsning.

All Is Well!


Nära-döden upplevelsen

Vetenskapliga fakta och andliga upptäckter

Göran Grip
24 September 2019 kl. 19:00

Många människor som blivit återupplivade kan berätta om märkliga upplevelser – de har haft en nära-döden upplevelse. De tycker att de har lämnat sin kropp och betraktat den utifrån och trots att syn och hörsel bevisligen varit utsläckta tycker de sig ha blivit vittnen till sin egen återupplivning. De har upplevt sig fara genom en mörk tunnel mot ett starkt ljus. De har kommit till en värld som är fylld av frid, stillhet och lycka. Där har de mött döda personer som stått dem nära i livet. De har mött en ljusvarelse och gått igenom hela sitt liv tillsammans med denne och sett vad som varit bra och vad som varit dåligt.

Efter återupplivningen slutar de vara rädda för döden och påbörjar en mycket positiv personlig utveckling.

Göran Grip är född 1945. Han är narkosläkare sedan 1971 och har arbetat med smärtlindring och psykologiskt stöd till cancerpatienter och krisstöd till anhöriga. Göran har också lett workshopar där deltagarna får jobba med existentiella frågor och sina egna tankar och problem kring livet och döden.

Göran har själv haft nära-döden upplevelser och har träffat hundratals människor som också haft en sådana upplevelser. Han har skrivit om detta i sin bok ”Allting finns”. Göran har dessutom översatt ett flertal böcker om nära- döden upplevelsen till svenska och har framträtt i åtskilliga TV- och radioprogram.

Göran  kommer att berätta om vad vetenskapen idag känner till om nära-döden upplevelsen och också om den inre utveckling som människor går till mötes efter sin nära-döden upplevelse.

Välkommen

image074