Välkommen


Sanningssökarna-Spiritualisterna i Enköping

Spiritualismen är en ideellt betonad, religiöst och politiskt neutral rörelse. Den hävdar att människan i grund och botten är en andlig varelse (spiritus är det latinska namnet för ande) med en fysisk kropp och med en själ som sitt andliga redskap.
Två grundläggande tankar är de om reinkarnation och karmalagen.

Enligt spiritualismen är livet evigt och den fysiska döden endast en övergång till andra livsplan. Människan reinkarnerar (återföds) många gånger (som människor). Vårt liv här på jorden kan ses som ett steg i en utveckling mot att bli en fullvärdig människa. Genom att lära oss av våra erfarenheter, i detta och tidigare liv, kan vi utvecklas.

Att växa andligen är en uppgift som angår alla levande varelser.

Att leva i frid är att acceptera allt som det är, att endast förändra det du kan och vill förändra.

Om du är fri från förväntningar och begär så kan du ta emot livets gåvor med tacksamhet i visshet om att varje dag har nya gåvor till dig.

Ett varmt tack till alla som hjälper till.