Medlemsförmåner

Medlemskap i Sanningssökarna-Spiritualisterna i Enköping är berättigad till:

  • Lägre inträdesavgift till föreningens sammankomster och evenemang.
  • Deltagande på Öppet hus kvällar med information, diskussion, fika samt olika aktiviteter och övningar i andligt tema.
  • Reducerat pris på övriga aktiviteter i föreningens regi.
  • Rösträtt vid Årsmöte, med möjlighet att påverka verksamhetens innehåll
  • Programfolder utskickad per post, vid önskemål.
  • Nyhetsbrev ca: 3-4 gånger per verksamhetsår via E-post, vid önskemål.
  • Medlemmar får gå gratis på meditation med Margareta Olsson.
  • Tidningen FREE finns alltid i föreningslokalen som är gratis.

Är du inte medlem? Välkommen att ansöka om Medlemskap här.