Medlemsförmåner

Medlemskap i Sanningssökarna-Spiritualisterna i Enköping är berättigad till:

  • Lägre inträdesavgift till föreningens sammankomster och evenemang.
  • Deltagande på Öppet hus kvällar med information, diskussion, fika samt olika aktiviteter och övningar i andligt tema den 2 juni 2022 kl. 18:00-20:00.
  • Reducerat pris på övriga aktiviteter i föreningens regi.
  • Rösträtt vid Årsmöte, med möjlighet att påverka verksamhetens innehåll
  • Programfolder utskickad per post, vid önskemål.
  • Nyhetsbrev ca: 3-4 gånger per verksamhetsår via E-post, vid önskemål.
  • Medlemmar får gå gratis på meditation med Meta Olsson.

Är du inte medlem? Välkommen att ansöka om Medlemskap här.