Information

angel1

 

Spiritualisterna i Enköping

Genom att visa omtanke, hänsyn och tolerans inför alla människor, närmar vi oss vårt mål; medmänsklighet, samförstånd och respekt för allt levande och omsorg om vår Jord.
Vårt liv på jorden kan ses som ett steg i en utveckling mot att bli en fullvärdig människa. Tolerans och förståelse för andra människor är viktigt eftersom vi alla befinner oss i olika utvecklingsstadier.

Spiritualisterna hävdar att människan i grunden är en andlig varelse (spiritus är det latinska ordet för ande) med fysisk kropp och med en själ som sitt andliga redskap.

Två grundläggande begrepp är Reinkarnation och Karmalagen. Föreningen är religiöst och politisk obunden. Den är till för intresserade och seriöst sökande människor.

Kort om Spiritualism…

Spiritualismens huvudsyfte är att förmedla tron på att livet fortsätter efter den fysiska döden. Spiritualism är ingen religion utan kan ses som en livsåskådning. Som rörelse är spiritualismen ung, men tron på själavandring och andevärldens existens har funnits sedan länge.

Spiritualismens Grundsatser

Det finns en högre makt som kan kallas Gud.
Livet har en mening.
Livet fortsätter efter den fysiska kroppens död.
Döden är endast en förändring av ett livstillstånd.
De som gått över till detta förändrade livstillstånd har fortfarande sin individualitet och personlighet kvar.
Kontakt med de som lever i detta förändrade livstillstånd är möjlig under vissa gynnsamma omständigheter.
Vi som lever på jorden har möjlighet att få hjälp, inspiration och kraft från de som lever i detta högre livstillstånd.
Allt liv är evigt och oförstörbart.
Allt liv är under utveckling.

Kort om Gruppseanser…

En gruppseans syftar till att väcka och stärka tron på att livet fortsätter efter att vi har lämnat vår jordiska existens.
Mediet har en speciell förmåga att förmedla information genom intryck/uttryck från andevärlden.
Vid en grupp seans blir budskapen av naturliga skäl allmänt hållna och går till de personer som av någon anledning behöver det bäst.
Vänligen svara mediet när hon/han kommer till dig!
Din röst ökar energin mellan dig och andevärlden.

Kort om privat sittning…

Skillanden från en gruppseans är att budskapen blir personligt inriktade. Våra släktingar och vänner finns med oss för att ge stöd och råd i vår livssituation. Med en tro på att livet fortsätter efter detta kan vi uppleva vår egna och andras livssituation ur ett nytt perspektiv. Fråga mediet om du vill spela in seansen.

.