September

image053

1/9 Cirkel-Andlig utveckling
8/9 Meditation med Meta
15/9 Trummeditation med Fia
22/9 Meditation med Meta
23/9 Seans med Camilla Elfving
29/9 Cirkel-Andlig utveckling INSTÄLLD