Styrelsen 2024

image068


Ordförande: Susann Bergström


Vice Ordförande: Örjan Almenius


Kassör:
Fia Almenius


Sekreterare: Anita Bäckeklint

Ledamot: Johanna Johansson (Foto kommer inom kort).


Suppleant: Margareta Olsson


Suppleant: Anders Wikström


Övriga ansvarsområden:

Medlemsansvarig:
Johanna Johansson

Evenemangs ansvarig:
Vakant

Webbmaster:
Örjan Almenius
webmaster@spiritualisternaenkoping.se

Kommunikatör:
Örjan Almenius

Säkerhetsansvarig:
Anders Wikström

Kvalité och miljöansvarig:
Susann Bergström


Styrelsens mailadress är: info@spiritualisternaenkoping.se
Föreningen nås på telefon nr:
070-722 86 07