Styrelsen 2022

image068


Ordförande: Örjan Almenius


Vice Ordförande: Susann Bergström


Sekreterare:
Fia Almenius


Kassör: Susanne Griph
Mobil: 070-722 86 07


Ledamot: Margareta Olsson


Suppleant: Lisa Ahnlund

Suppleant: Anders Wikström

 


Övriga ansvarsområden:

Medlemsansvarig:
Margareta Olsson

Evenemangs ansvarig:
Susann Bergström

Webbmaster:
Örjan Almenius
webmaster@spiritualisternaenkoping.se

Kommunikatör:
Örjan Almenius

Säkerhetsansvarig:
Anders Wikström

Kvalité och miljöansvarig:
Susann Bergström


Styrelsens mailadress är: info@spiritualisternaenkoping.se
Föreningen nås på telefon nr:
070-722 86 07