Styrelsen 2020

image068


Ordförande: Susann Bergström


Sekreterare: 
Eva Bergfeldt Pettersson


Kassör: Fia Almenius


Ledamot: Margareta Olsson


Ledamot: Jessica Nilsson


Ledamot: Annette Green


Ledamot: Lisa Ahnlund


Ledamot: Susanne Grip


Suppleant: Håkan Green


Valberedning:
Jessica Nilsson (Sammankallande)
Annette Green
Vakant


Övriga ansvarsområden:

Medlemsansvarig:
Margareta Olsson

Evenemangs ansvarig:
Susann Bergström
Annette Green

Webbmaster:
Örjan Almenius
webmaster@spiritualisternaenkoping.se

Kommunikatör:
Håkan Green

Säkerhetsansvarig:
Håkan Green

Kvalité och miljöansvarig:
Susann Bergström


Styrelsens meiladress är: info@spiritualisternaenkoping.se