Styrelsen

image068

Ordförande:
Susann Bergström

Sekreterare
Lisa Ahnlund

Kassör:
Fia Almenius

Ledamot:
Kerstin Widjeskog

Ledamot:
Gunvor Bergdahl

Suppleant:

Eva-Kristina Ångström

Suppleant:

Bertil Sparr

Adjungerad:

Margareta Olsson

OBS! Styrelsen kan komma att ändras i samband med Årsmötet.

 

Styrelsens meiladress är: spiritualisterna@gmail.com