Styrelsen 2019

image068

Ordförande:
Susann Bergström

Vice Ordförande:
Örjan Almenius

Sekreterare:
Lisa Ahnlund

Kassör:
Fia Almenius

Ledamot:
Margareta Olsson

Ledamot:
Eva Kandelin

Ledamot:
Lars-Åke Bergström

Suppleant:
Annette Green

Suppleant:
Jessica Nilsson


Valberedning:
Jessica Nilsson
Annette Green


Övriga ansvarsområden:

Medlemsansvarig:
Eva Kandelin

Webbmaster:
Örjan Almenius

Kommunikatör:
Örjan Almenius

Säkerhetsansvarig:
Lars-Åke Bergström

Kvalité och miljöansvarig:
Susann Bergström


Styrelsens meiladress är: spiritualisterna@gmail.com