September

image053

3/9 Energikväll med Fia Almenius
4/9 Cirkel med Meta
10/9 Seans med Solveig Grill
12/9 Meditation med Meta
16/9 Andeporträtt med Caroline Grohp
18/9 Cirkel med Meta
19/9 Meditation med Meta
24/9 Föredrag med Göran Grip
26/9 Meditation med Meta